Аntoanette - 30 години работим за красотата!

Общи условия

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.antoanette.com

Интернет сайта www.antoanette.com, като авторско произведение по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и съответно чл.3, ал.2, т.3 от Закона за Авторското право и сродните му права е обект на защита от авторскоправното законодателство.
Авторските права върху всички съобщения, текстове, материали, фотографски изображения, картинки, документи, база данни и друга информация в сайта “www.antoanette.com са собственост на “АНТОАНЕТ“ ООД, съгласно чл.11 ЗАПСП.
Информацията, материалите, новините и текстовете се предоставят от “АНТОАНЕТ“ ООД, като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.
Предлагането на продуктите, изложени в интернет сайта www.antoanette.com за търговски цели от потребителите, представлява нарушение на правилата на добросъвестната търговска практика, съгл.чл.29 от Закона за защита на конкуренцията.

II. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.antoanette.com

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорност за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се посочи сайта като източник и неговият уеб адрес, а ако публикацията е в Интернет, той да бъде придружен с хипер-връзка към него.
Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "Антоанет" ООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Изключение са следните хипотези:
• Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за "Антоанет" ООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на "Антоанет" ООД и посочване на линк към уебсайта на “Антоанет“ ООД и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани.
• Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на “Антоанет" ООД и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на "Антоанет” ООД и/или неговите партньори интерфейс.
• Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти.
"Антоанет“ ООД и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

III. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Въпреки че “АНТОАНЕТ” ООД е взела всички мерки, за осигуряване на обективна и точна информация, следва да се има предвид, че част от данните, анализите и мненията са базирани на външни източници.
Ние сме убедени в компетентността, професионализма и коректността на източниците, но не можем да поемаме отговорност пред трети лица, за информация и материали по дадена тема, които произхождат от други източници.
"Антоанет“ ООД и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други произшествия на лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.
Материалите и услугите се предоставят на потребителите на "Антоанет” ООД, без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях.
“Антоанет" ООД и посредниците й не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали и козметични продукти..
"Антоанет" ООД и нейните партньори не гарантират коректността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в изложените в сайта материали.
"Антоанет" ООД си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

IV.ПРОМЕНИ
"АНТАОНЕТ" ООД си запазва правото да преразгледа Правилата и условията за употреба на информацията в сайта по всяко време, които влизат в сила от датата на тяхното публикуване.